Velg en by...

"SCIENCE NOT SILENCE"

Lørdag 22. April bringer March for Science Norway alle som er opptatt av et kunnskapsbasert samfunn ut i gatene i forsvar for kunnskap, uavhengig forskning og uredd forskningsformidling. Bli med!

I Norge planlegges det markeringer i BERGEN, BODØ, LONGYEARBYEN (Svalbard) , NY ÅLESUND (Svalbard), OSLO, STAVANGER, TROMSØ og TRONDHEIM samt i andre byer. Disse markeringene er knyttet sammen gjennom det nasjonale og internasjonale March for Science nettverket. Per 30.03.2017 så er det planlagt markeringer i 517 byer over hele verden.

Vårt budskap

Vitenskapelig kunnskap er et globalt fellesgode vi som samfunn er helt avhengige av på alle viktige områder: i utdanning, i helsetjenester, for jobb- og karrieremuligheter og for miljøet barna våre vokser opp i. Vi bruker vitenskap til å forstå verden rundt oss og vitenskap bringer oss videre.

Vårt felles kunnskapsgrunnlag er under press. Vi ser hard pågang fra sterke politiske og økonomiske krefter som ønsker å styre forskningens retning og resultat, forskere blir presset eller truet til ikke å formidle forskningsresultater, og “falske nyheter” florerer i media for å undergrave vitenskapelige funn. Når vi ikke lenger er enige om hva som er sant, blir det umulig å ha meningsfylte debatter og å arbeide mot felles mål.

Vi går ut i gatene for retten til å drive vitenskap, formidle vitenskap, samarbeide for å bygge videre på den beste kunnskapen vi har, tenke kritisk og fremme bærekraftige beslutninger basert på vitenskapelige fakta. Tilgang til kvalitetssikret kunnskap for alle er selve ryggraden i et demokratisk samfunn.

 

I will March for Science to show my support for the scientific method and the search for knowledge by method of intellectual honesty in a time when such ideals are challenged.

I believe that the current situation is only the latest wave in an ever present undercurrent of anti-intellectualism and anti-science. I also believe that the best antidote is for scientists of all kinds to actively engage in society as a means to spread the scientific mindset and counter anti-science sentiments. That is why I think it is important for scientist not only to speak up, but to enter the arenas where decisions are made. There is an urgent need for politicians with a background in science, and this will not happen until scientists start running for office. Kristoffer Robin Haug, Nanoteknolog og stortingskandidat

I support March for Science in order to protect the universities, the scientists and their important role in society. The future is about knowing facts.

Heidi Hundåla, IT Consultant