"SCIENCE NOT SILENCE"

Lørdag 22. April bringer March for Science Norway alle som er opptatt av et kunnskapsbasert samfunn ut i gatene i forsvar for kunnskap, uavhengig forskning og uredd forskningsformidling. Bli med!

I Norge planlegges det markeringer i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim samt i andre byer. Disse markeringene er knyttet sammen gjennom det nasjonale og internasjonale March for Science nettverket. Per 08.03.2017 så er det planlagt markeringer i 360 byer over hele verden.

Vårt budskap

Vitenskapelig kunnskap er et globalt fellesgode vi som samfunn er helt avhengige av på alle viktige områder: i utdanning, i helsetjenester, for jobb- og karrieremuligheter og for miljøet barna våre vokser opp i. Vi bruker vitenskap til å forstå verden rundt oss og vitenskap bringer oss videre.

Vårt felles kunnskapsgrunnlag er under press. Vi ser hard pågang fra sterke politiske og økonomiske krefter som ønsker å styre forskningens retning og resultat, forskere blir presset eller truet til ikke å formidle forskningsresultater, og “falske nyheter” florerer i media for å undergrave vitenskapelige funn. Når vi ikke lenger er enige om hva som er sant, blir det umulig å ha meningsfylte debatter og å arbeide mot felles mål.

Vi går ut i gatene for retten til å drive vitenskap, formidle vitenskap, samarbeide for å bygge videre på den beste kunnskapen vi har, tenke kritisk og fremme bærekraftige beslutninger basert på vitenskapelige fakta. Tilgang til kvalitetssikret kunnskap for alle er selve ryggraden i et demokratisk samfunn.

 

Klikk her for å se andre og å si hvorfor DU støtter March for Science Norway!

Kombinasjonen av en eskalerende global oppvarming og Donald Trumps «alternative fakta» bør gjøre noe med oss medieforskere. Når Det hvite hus legger ned sine infosider om klimaendringer bør medieforskere sammen med naturvitere og alle andre forsvare vitenskapens integritet.

JAndreas Ytterstad, Førsteamanuensis institutt for journalistikk og mediefag  

Jeg deltar i Marc for Science fordi jeg erfarer at man setter spørsmålstegn til vitenskapens betydning i de politiske prosesser. Forskning og utredningsrapporter blir i høyere grad forstått som hindringer en tid hvor det må handles og ikke tenkes. Fristelsen er gjenkjennelig, men farlig. Beslutninger uten bruk av kunnskaper vil føre til dårlige og kortsiktige løsninger på vår tids store utfordringer innenfor klima, ulikhet og økologi. Vitenskap gjør kanskje politikken tregere, men dog mer demokratisk fordi man bruker tid på å lytte til forskjellige og nyttige kunnskapsområder før man tar den endelige og beste beslutning.

Johannes Hoff, Student  

I march because in my work as a climate change adaptation consultant, I see first hand the suffering caused by decisions based on profit rather than scientific evidence. In Papua New Guinea, for example, where most people are subsistence farmers, rising sea waters are contaminating ground water, destroying harvests, leading to hunger and threatening the survival of entire communities. Sea level rise has already changed much of the country’s coast line, and the incoming sea water is leading to the loss of critical infrastructure such as schools and hospitals like the provincial hospital shown in the picture (click to view larger).

 

I march for science – and reason – to guide policymaking, for more investments in renewable energy, and for a sustainable future for all.

Claudia Melim-McLeod, Principal Consultant, MMC