OSLO

Logistics

15 - 17, 22. april, 2017. We will meet at 3pm at Rådhusplassen and march to Eidsvollplass (see the map).

Program

We will have speakers from different fields and are announcing them here. Stay in touch with developments here through our website and Facebook page!

Program, Speakers, and Musicians

Click the names at left to learn more...

Oslo Program

Rådhusplassen

15.00 – 15.10 Ankomst

15.10 – 15.50 Appeller & Musikk

 • Beate Sjåfjell (Konferansier) – Leder av Concerned Scientists Norway
 • Some Feather – Musikk
 • Marit M. Simonsen – Spaltist i Klassekampen, vitenskapsformidler og tidligere leder I Foreningen Skepsis
 • Trine Lise Sundnes – Leder i LO-forbundet, Handel og Kontor
 • Karen O´Brien – Professor ved UiO, Medgrunlegger av cChange, og internasjonal ekspert på klimaendring
 • Birger Svihus – Professor ved NMBU, forsker, foreleser og forfatter med fokus på ernæring

15.50 Avmarsj til Stortinget

Stortinget

16.20 Ankomst

16.30 – 17.00 Appeller & Musikk

 • Sunniva Rose - Fysiker, forskningsformidler på blogg, radio og TV
 • Katerini Storeng – Førsteamanuensis ved UiO Senter for Utvikling og miljø, medlem av Akademiet for Yngre forskere (AYF)
 • Inga Marie Nymo Riseth – Leder av Studentene og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH)
 • Diego Marin Rios – Tidligere leder i Colombias største studentorganisasjon og politisk flyktning i Norge
 • Mads With – Musikk
 • Kevin Steinman & Band – March for Science sin originale sang “Shoulders of Giants”

1700 Slutt

Karen O-Brien

"I support the Science March because I am committed to equitable and sustainable solutions to complex global problems. These depend on the continued production and integration of knowledge from the natural and social sciences and humanities, and on curiosity, creativity and not the least, a capacity for critical reflection." Karen O´Brien is a Professor in the Department of Sociology and Human Geography at the University of Oslo. Her research focuses on the human dimensions of global environmental change and on social transformations to sustainability. She has contributed to four Intergovernmental Panel on Climate Change reports and has been actively involved in interdisciplinary global change research programmes. She is currently leading AdaptationCONNECTS, a Toppforsk project about the role of transformations in successful adaptation to climate change.

Marit M. Simonsen

Marit M. Simonsen er spaltist i Klassekampen, vitenskapsformidler og tidligere leder i foreningen Skepsis. Hun har bakgrunn fra biologi og Science and Technology Studies, og er for tiden leksikonredaktør i Store Norske Leksikon.

Trine Lise Sundnes

Trine Lise Sundnes er forbundsleder i Landsorganisasjonens (LOs) tredje største forbund, Handel og Kontor. Vi representerer funksjonærer i privat sektor. HK'ere finner du hos alt fra forlag til organisasjoner, butikker, mediehus, banker, kiosker og lager for å nevne noen. Trine Lise satt 12 år i LOs valgte ledelse før hun ble forbundsleder i HK. Hun er også styreleder i FN-sambandet.

Når politiske ledere velger å se bort fra kunnskap og forskning, kveler forskningens uavhengighet og ikke legger kunnskapsbasert fakta til grunn for samfunnsstyringen er det mer som står på spill. Da representerer også dette en trussel mot demokrati, mot fred og mot globalt samarbeid! Derfor slutter HK i Norge seg til March for Sience.

Inga Marie Nymo Riseth

Inga Marie Nymo Riseth (25) er leder av Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH). SAIH er en solidaritetsorganisasjon drevet av studenter og akademikere, som driver utviklingssamarbeid, politisk påvirkning og infoarbeid nasjonalt og internasjonalt. SAIH mener høyere utdanning er det viktigste verktøyet vi har for å skape endring. Gjennom høyere utdanning får man redskaper til uavhengig og kritisk tenkning, slik at man kan delta i samfunnsdebatten og bidra til å skape rettferdige samfunn.

SAIH slutter seg til March for Science fordi akademisk frihet er et grunnleggende prinsipp i høyere utdanning og forskning. Når høyere utdanning og akademisk frihet angripes rammer det ikke bare den enkelte forsker eller student, men samfunnet som helhet. Derfor må vi forsvare den frie forskningen, og SAIH oppfordrer alle våre medlemmer og frivillige aktivister til å bli med på markeringen i deres by.

Katerini T. Storeng

Katerini T. Storeng er førsteamanuensis ved Senter for utvikling og miljø, Universitet i Oslo, og medlem av Akademiet for Yngre Forskere.

Akademiet for yngre forskere (AYF) er en tverrfaglig og landsdekkende organisasjon for yngre forskere, som har som visjon å være en tydelig stemme i faglig og forskningspolitisk debatt. AYF støtter March for Science i Norge og dens mål om å bringe alle som er opptatt av et kunnskapsbasert samfunn ut på gatene i forsvar for kunnskap, uavhengig forskning og uredd forskningsformidling. I tillegg til å uttrykke solidaritet for forskere i andre land som ikke kan ta akademisk frihet for gitt, vil AYF gjennom sine appeller i Oslo, Bergen og Tromsø rette søkelyset mot behovet for tydeligere karriereveier for forskere, bedre vilkår for geografisk mobilitet, mer åpen forskning og høy forskningskvalitet.

Diego Marin Rios

Diego Marin Rios er opprinnelig fra Colombia, han har en bachelor i Latin-Amerika-studier og en bachelor i Historie ved UiO. Han er tidligere leder i Colombias største studentorganisasjon, ACEU, og i 2008 måtte han reise til Norge som politisk flyktning på grunn av hans politisk engasjement i studentorganisasjonen. Diego er nå masterstudent i Historie ved UiO.

"Jeg er en av de som tror på at rett til utdanning er den tryggeste veien til en bedre fremtid, en fremtid med fred og samhold. Jeg er en av dem som kjempet i mange år for å sikre studenters og ungdoms rettigheter. Jeg er en av dem som har opplevd hvordan makten bruker alle tilgjengelige midler for å unngå at de fleste får tilgang til utdanning og hindrer at de organiserer seg for å kjempe for sine rettigheter.

Da jeg kom til Norge fikk jeg oppleve en annen virkelighet, en virkelighet hvor de fleste har tilgang til utdanning. Men i løpet av de siste årene har jeg sett hvordan den kritiske tenkningen som kjennetegner en virkelig akademisk virksomhet blir truet også her i Norge.

Det er ikke nok med tilgang til utdanning. Man må garantere en fri og selvstendig akademisk virksomhet med et demokratisk miljø innenfor utdanningsinstitusjoner. Verdens nåværende situasjon, preget av krig, av kyniske og autoritære regjeringer som undervurderer vitenskap, viser hvor viktig det er for demokratiet å forsvare og sikre et kritisk utdanningssystem. Vitenskap er det beste verktøy mot frykt og terror, derfor støtter jeg March for Science."

Sunniva Rose

Sunniva Rose, kjernefysiker ved Universitetet i Oslo, sier hun ønsker å gjøre vitenskapen mer rosa. Driver "rosabloggen" sunnivarose.no -om kjernefysikk og forskning og sånn. Mamma til Alexandra (7 år) og kjæreste med Anders, bor på Bjølsen.

"Jeg brenner for vitenskapsformidling, og for naturvitenskap som almenndannelse. For meg handler dette om noe så grunnleggende som demokrati, og derfor er jeg med og holder appell under March for Science."

Birger Svihus

"I am a professor of nutrition at Norwegian University of Life Sciences, where my main academic interest is in digestive physiology of poultry, and in the role and functions of carbohydrates for poultry as well as Homo sapiens. I think science is in a more vulnerable situation than it has been in a very long time, due to a post-modernistic relativism gone too far in the natural sciences, threatening rationalism and logical and critical thinking. While the church was once the main threat to cold facts presented by science, politicians and the government are now intervening in a disturbing way even in Western countries. Thus, a science march is certainly necessary."

Musikker: Rebekah Oomen

Rebekah Oomen is a Canadian biologist currently researching the effects of climate change on Atlantic cod at the Center for Ecological and Evolutionary Synthesis at the University of Oslo. As the music director for March for Science Oslo and a dabbler in the musical arts herself, she was thrilled at the opportunity to combine science and art at what she feels is a vital time to support these two critical facets of society.

Musikker: Kevin Steinman

Kevin will be performing the original March for Science song "Shoulders of Giants" live at the march in Oslo. Kevin Steinman is a multi-instrumentalist, songwriter and producer who teaches American and British literature at the University of Oslo. His full length debut from 2011, Pre-Existing Condition, is available on iTunes, Spotify, Bandcamp, etc. He once was named outstanding meteorology student at a science nerd camp in England, and although his dream of majoring in astrophysics was thwarted at college by calculus, his general interest in science remains strong.

Logistics

15 - 17, 22. April, 2017. We will meet at 3pm at Rådhusplassen and march to Eidsvollplass.

Local coordinator

Stefanie Brendecke  

Media

 Oslo Press Release
(14.03.17)


Contact:

Website: http://marchforsciencenorway.com/

Facebook: www.fb.com/marchforsciencenorway

Twitter: @SciMarchNorway

 

E-mail: sciencemarchnorway@gmail.com

Instagram: marchforsciencenorge

Telephone: 95 77 75 06 (Claudia Melim-McLeod) 22 85 50 65 (Anna Mazzarella)