Ofte stilte spørsmål (FAQs)

Klikk på et spørsmål for å lese svaret!

Jeg er ikke forsker. Kan jeg være med på markeringen likevel?

Ja! Denne markeringen, og forskning og vitenskap generelt, er ikke bare for forskere, men for alle som ser verdien av kunnskap, vitenskap og forskning i hverdagen. Hele samfunnet drar nytte av kunnskapsbasert politikk [1], og alle som er støtter dette synet er velkomne i markeringen.

1: Kunnskapsbasert politikk, også kalt evidensbasert politikk, er å utforme politiske programmer og tiltak basert på best mulig kunnskap om virkningene av virkemidlene, ref. https://snl.no/kunnskapsbasert_politikk]


Handler ikke denne markeringen egentlig om Trump?

Nei, ikke i det hele tatt. Valget av Trump som amerikansk president, and Trumps anti-vitenskapelige holdninger og handlinger kan ha bidratt som en utløsende faktor for markeringen, men dette problemet er mye større enn en person, et politisk parti eller en regjering. Vi ser med bekymring på de effektene manglende tillit til kunnskap og vitenskap har i Europa og Norge også.


Anti-vitenskapelige holdninger er da bare et problem i andre land, ikke i Norge?

Jo, dette er et problem i Norge også. Selv om Norge er langt fremme på mange områder så har vi også norske topp-politikere som ignorer vitenskapelige fakta når det passer dem. Ta for eksempel oljeboring i Arktis som den norske regjeringen støtter, men der forskning indikerer at hvis den oljen hentes opp og brukes, så kan man ikke nå klimamålene satt i Paris-avtalen [2]. Videre så har vi sett en økt klimaskepsis eller klimafornektelse i den offentlige debatten, særlig fra representanter fra Fremskrittspartiet [3].

2: Se f.eks. diskusjonen mellom Jeffrey Sachs og Erna Solberg på "Arctic Frontiers konferansen", January 2017, Tromsø, ref. https://www.youtube.com/watch?v=ORW98GGt72g (1:24:45 ff.)]

3: Se f.eks.: http://www.dagbladet.no/nyheter/jeg-anerkjenner-dem-ikke-som-eksperter-de-er-kjopt-og-betalt/66557133 og http://www.dagbladet.no/kultur/klimaskeptikere-er-en-stor-velgergruppe-ikke-rart-frp-plasserer-en-av-dem-i-regjering/66560972]


Bør ikke forskere holde seg unna politikk?

Vitenskapen skal være politisk uavhengig, men politikere har bidratt til en politisering av forskning. Det skader alle når politikere politiserer forskning, og derfor er noen målene med denne markeringen å forsvare forskning og vitenskap fra politisk spill og å oppfordre politikere til å stemme til fordel for kunnskapsbasert politikk uavhengig av partitilhørighet. Tillit til vitenskap og fakta bør være uavhengig av politisk standpunkt.


Hva ønsker dere oppnå med denne markeringen?

Vi ønsker å fremheve viktigheten av uavhengig vitenskap og forskning og å poengtere de positive effektene vitenskap og forskning har i samfunnet rundt oss.


Hva med tiden etter markeringen?

Vi håper at markeringens engasjement og bevisstgjøring kan føre til bredere støtte for vitenskap og kunnskapsbasert politikk, selv lenge etter at markeringen er over. Vi kan bidra til endring ved å skape et fellesskap blant mennesker som anerkjenner verdien av vitenskap og forskning, og å stemme på politikere som fremmer og støtter kunnskapsbasert politikk.


Jeg har ikke anledning eller lyst til å delta i markeringen, hva annet kan jeg gjøre for å støtte saken?

Du kan støtte markeringen finansielt ved å donere her, du kan spre budskapet om markeringen på sosiale media (bruk hashtag #ScienceMarch), og du må gjerne fortelle om markeringen til vennene eller familien din. Og selvsagt, alt du gjør som støtter forskning og vitenskap hjelper, fra å oppmuntre barns naturlige nysgjerrighet til å stille krav til folkevalgte representanter.